HØKERSkampeerWEEKEND reglement

CAMPING REGLEMENT

• De camping gaat vrijdag 3 september 2021 om 12:00 open.
• Aggregaten zijn toegestaan.
• Jerrycans met brandbare stoffen worden ingenomen bij de ingang. Ze kunnen voor bijvulling worden afgehaald.
• Vrachtauto's, Bussen of Tractoren met aanhangwagens en dergelijke zijn toegestaan.
• Er is gratis vers drinkwater te verkrijgen (ingang camping festival terrein).
• Op het campingterrein zijn toilet en douchevoorzieningen aanwezig.
• Op de camping is geen stroomvoorziening.
• De camping is verboden terrein voor huisdieren.
• Er mag geen glas meegenomen worden op de camping.
• Open vuur is verboden. Barbecueën is toegestaan.
• Het is niet toegestaan om per persoon meer dan 1 sixpack bier mee te nemen, ook fusten e.d. zijn niet toegestaan, alles meer zal in beslag worden genomen.
• Het Anhangerschap verkoopt tegen een schappelijke prijs gekoeld bier/ fris in blik voor op de camping.
• Op last van de brandweer mag er op de camping niet in de auto worden geslapen.
• Op het parkeerterrein voor auto's mag niet worden geslapen.
• Parkeren is op eigen risico.
• Parkeervergoeding is € 5,00 per voertuig.
• Bij misdragingen kan u de toegang ontzegt worden.
• Als u of uw mede kampeerders het afgelopen jaar op het Høkersweekend overlast hebt veroorzaakt, kan u de toegang worden geweigerd.
• Houd de camping schoon van afval en dergelijke. Er worden vuilniszakken uitgedeeld waar het afval in kan, deze worden opgehaald.
• Het meebrengen van handelswaar, in welke vorm dan ook is verboden.
• Gasflessen met een vulgewicht van maximaal 5 kg zijn toegestaan, totaal mag een gasfles 11 kg zijn.(zie voorbeeld foto rechts)
• Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 Jaar geschonken. Bij twijfel zal er om een legitimatie gevraagd worden. Bij misbruik is het Anhangerschap hiervoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk. Eventuele opgelegde boetes zullen worden verhaald.
• De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
• Indien u medewerking aan doorzoeken en/of onderzoek van uw voertuig/caravan weigert dient u het terrein te verlaten.
• Schade en of vernielingen worden verhaald op de veroorzaker.
• Drugs, verdovende middelen en (steek)wapens zijn ten strengste verboden.
• Door het betreden van de camping/festivalterrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto's en/of video's te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
• Op maandag 5 september 2021 wordt een ieder verzocht het terrein om 12:00 uur te hebben verlaten.
• In geval van twijfel of discussie over de huisregels of over het (wan) gedrag van een bezoeker heeft/hebben de organisatie en/of door haar ingeschakelde personen altijd gelijk.

EVENEMENTEN TERREIN REGLEMENT

• Op grond van de vergunning is het niet toegestaan de volgende zaken zelf mee te nemen: Glaswerk, Blik, Plastic flessen, Etenswaren, (Alcohol houdende) dranken, Vuurwerk, Drugs , Wapens en of Scherpe voorwerpen.
• Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden op straffe van verwijdering van het terrein.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en of vermissingen en letsel die ontstaan op het terrein.
• Er wordt geen alcohol genuttigd en verkocht aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel aan de leeftijd wordt er om een geldig legitimatie bewijs gevraagd.
• Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie.
• Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
• Door het betreden van het festivalterrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto's en/of video's te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
• In geval van twijfel of discussie over de huisregels of over het (wan) gedrag van een bezoeker heeft/hebben de organisatie en/of door haar ingeschakelde personen altijd gelijk.
• Door omstandigheden kan er afgeweken worden van de aangegeven openingstijden.

 

 

 

afbeelding 6