ik had amper mien diploma, toen zei ik: "dag oma"
"ik goa 't leaven in stad ontdekken"
in een rokerig lokaaltjen met een achterzaaltjen
bleef ik meteen de eerste dag al plekken
een blonde spetter kek mien an, doar wier ik effen anders van
zie vroeg of ik de tango dansen wol
ik zei: "mien deern, wat spiet mien dat"
"ik kom niet uut de gote stad"
en ik hol alleen van : ROCK AND ROLL

(refrein)
loat mien moar schoeven, loat mien moar goan
want ik bun altied al mien eigen weg gegoan
(want ik heb altied al mien eigen zin gedaan)
loat mien moar schoeven, loat mien moar goan
an de laatste trend heb ik nooit metgedoan

noa die desillusie, kreeg ik bi-jnoa ruzie
die dame nuumen mien een boerenpummel
ik zei: "dat is gin scheldwoord, ik kom uut een prachtoord"
"bi-j ons in de buurt nuumt zie dat hummel"
zie zei dat zie mien leren wol, hoe ik mien gedragen zol
zie wol toen noar een hippe disco goan
moar toen ik amper binnen was, was ik niet zo in mien sas
i-j denkt toch niet dat ik hier veur poal goa stoan

loat mien moar schoeven, loat mien moar goan
want ik bun altied al mien eigen weg gegoan
(want ik heb altied al mien eigen zin gedaan)
loat mien moar schoeven, loat mien moar goan
an de laatste trend heb ik nooit metgedoan

umdat 't steeds later wier, ging ik met dat lekker dier
noar eur kamer an de Rozengracht
doar hef zie veur 't eerst geleerd, hoe een boer zien wief begeerd
dat was veur eeuwig an 't verstand gebracht
zie wol toen met op stel en sprong, en zei: "mien lekker boerenjong"
"ik bun nieuwsgierig noar 't platteland"
woar 't volk gezonder is en 't nog gin wonder is
dat iederene dich: "niks an de hand"

loat mien moar schoeven, loat mien moar goan
want ik bun altied al mien eigen weg gegoan
(want ik heb altied al mien eigen zin gedaan)
loat mien moar schoeven, loat mien moar goan
an de laatste trend heb ik nooit metgedoan