Wi-j heurden gunter wiet de karmis
‘t Leep nog lang neet op et end
't Bendjen spöln nog net een leedjen
Wat ze tut in Hongkong kent
Wi-j heurden gunter wiet de karmis
Wen aj de buurt een betjen kent
Van et brook tut an de hemmel
I-j kunt ze vinden in de tent

En i-j kekken mien an
En toen kek ik ow an
't Was een keer stille
Want ik zal nooit vergetten wat i-j den oavend
Zachtjes tegen mien zei
Oh darling save that last dance for me

Woo dearne wet i-j nog dee keere
't Was toen sommers in de tent
(‘n) kreeg toen hoast nog howeri-je
Woar ‘k mien zelf neet ens van ken
Den anderen zat met ow te proaten
En met enen hand an et knee
Ik wis nie wak mien zelf mos loaten
Want een en een is nog altied twee

En i-j kekken mien an
En toen kek ik ow an
't Was een keer stille
Want ik zal nooit vergetten wat i-j den oavend
Zachtjes tegen mien zei
Oh darling save that last dance for me