ik kwam van 't stamcafeetjen af, 't was midden in de nacht
'k had niet zovöl gedronken, as iedereen wel dacht
um vlot thuus te kommen nam ik de kortste weg
moar nou een heel end lopen kwam ik bi-j een ander cafe terecht
hei-j dan wat?
dan hei-j wat!

in dat andere stamcafe zat een dame an de bar
zie wol een goed gesprek met mien moar ik was in de war
ik zei ik bun hier per abuis, 'k wol eigenlijk noar huus
zie zei toen heel vriendelijk, ik breng ow wel noar huus
hei-j dan wat?
dan hei-j wat!

mevrouw reed in een kevertje en het was volle moan
ze had nog een jenevertje in heur koelbokse stoan
't wol de korste weg noar huus, mien vrouw die wacht op mien
moar binnen 10 minuten had ik eur .... gezien
hei-j dan wat?
dan hei-j wat!

it's not the moon over miami
it must be a normal day
can't stand the way they watch my hammy
and say
hei-j dan wat?
dan hei-j wat!